1573 hadisden, 1573 hadis gösteriliyor.

Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

Ebû Hüreyre, Allah Resûlü"nün (sav) şöyle dua ettiğini söylemektedir:

“Allah"ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan
ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”

(D1546 Ebû Dâvûd, Vitr, 32; N5473 Nesâî, İstiâze, 21)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

Hz. Âişe anlatıyor:

“Bir gece Allah Resûlü"nü (sav) yatakta bulamadım, onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde hâlindeydi ve "Allah"ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " diye dua ediyordu.”

(M1090 Müslim, Salât, 222)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ediyordu:

Allah"ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.

(D1544 Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle (onların başına gelebilecek kötülüklerden) Allah"a sığınırdı:

Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah"ın tam kelimelerine (sonsuz iradesine ve hükmüne) sığınırım. ” Sonra da “Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı. ” derdi.

(B3371 Buhârî, Enbiyâ, 10)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

Şüteyr b. Şekel"in naklettiğine göre, babası Şekel b. Humeyd şunları anlatmıştı:

“Hz. Peygamber"e (sav) giderek, "Ey Allah"ın Resûlü, bana kendisiyle Allah"a sığınacağım bir dua öğret." dedim. Hz. Peygamber omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: "De ki, Allah"ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. "”

(T3492 Tirmizî, Deavât, 74)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / İstiâze: Âlemlerin Rabbine Sığınmak

Zeyd b. Erkam şöyle demiştir: Ben size sadece Resûlullah"ın (sav) bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi:

Allah"ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah"ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah"ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

(N5460 Nesâî, İstiâze, 13; M6906 Müslim, Zikir, 73)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 159 - 160 - 161


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah"ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.”

(HM8697 İbn Hanbel, II, 360)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Hz. Âişe"nin rivayet ettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Biriniz yemek yiyeceği zaman "Bismillâh" (Allah"ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, "Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî" (Başında da sonunda da Allah"ın adıyla) desin.”

(T1858 Tirmizî, Et"ıme, 47)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Câbir b. Abdullah"ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”

(D3731 Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175


Allah, Âlem, İnsan ve Din / Besmele: Her Hayrın Anahtarı

Berâ"dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) yatağına yattığında,

Allâhümme bismike ahyâ ve bismike emût ” (Allah"ım! Senin isminle yaşar, senin isminle ölürüm. ) buyurur; uykudan uyandığında da “Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba"de mâ emâtenâ ve ileyhi"n-nüşûr ” (Canlarımızı aldıktan sonra bizi dirilten Allah"a hamdolsun; diriltmek yalnız ona mahsustur. ) buyururdu.

(M6887 Müslim, Zikir, 59)

Kaynak: Diyanet - Hadislerle İslam | Cilt: 1 Sayfa 173 - 174 - 175